Σχολεία α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ν. Ζακύνθου που θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου έως 31/12/2018

Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων α/μιας κια β/μιας εκπαίδευσης του ν. Ζακύνθου που θα παρακολουθήσουν κάποιο από τα προγράμματα του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου έως τις 31/12/2018.

Με τη χρήση Ctrl και F μπορείτε να αναζητήσετε τη σχολική σας μονάδα

Πίνακας 1. Σχολεία Α/θμιας Ζακύνθου

Α/Α

Ημερομηνία

Σχολική μονάδα

Τάξη /Τμήμα

Δράση ή περιβαλλοντικό  πρόγραμμα

 1.  

2/10/2018

12/Θ Δ.Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1ο

Ε1-Ε2

Θαλάσσιο Περιβάλλον - Απειλούμενα Είδη (Εγκαταστάσεις ΚΠΕ)

 1.  

12/10/2018

6/Θ Δ.Σ 1ο ΡΙΖΑΣ

Δ

Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου - Μέτρα Προστασίας (Πεδίο: Σχολείο)

 1.  

15/10/2018

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6ο

ΝΗΠΙΑ 2

Ανακύκλωση σημαίνει: Το …. Παιχνίδι μας μαθαίνει (Πεδίο: Σχολείο)

 1.  

16/10/2018

12/Θ Δ.Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1ο

ΣΤ1

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Ιστορικό Κέντρο (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

16/10/2018

12/Θ Δ.Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4ο

Δ1

Ανακαλύπτοντας το Μουσείο Σολωμού Συντροφιά με την Ελισάβετ (Πεδίο: Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων)

 1.  

22/10/2018

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΓΑΚΙΟΥ

ΝΗΠΙΑ

Ανακύκλωση σημαίνει: Το …. Παιχνίδι μας μαθαίνει (Πεδίο: Σχολείο)

 1.  

25/10/2018

6/Θ Δ.Σ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

Γ1

Τα Σκουπίδια μου Μειώνω - το Νησί μου δε Λερώνω (Πεδίο: Σχολείο)

 1.  

29/10/2018

12/Θ Δ.Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4ο

Δ2

Ανακαλύπτοντας το Μουσείο Σολωμού Συντροφιά με την Ελισάβετ (Πεδίο: Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων)

 1.  

29/10/2018

6/Θ Δ.Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5ο

Ε1-ΣΤ1

Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου - Μέτρα Προστασίας (Πεδίο: Σχολείο)

 1.  

31/10/2018

6/Θ Δ.Σ ΔΕΡΜΑΤΟΥΣΑΣ

ΣΤ

Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου - Μέτρα Προστασίας (Πεδίο: Σχολείο)

 1.  

1/11/2018

12/Θ Δ.Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6ο

Δ1-Δ2

Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου - Μέτρα Προστασίας (Πεδίο: Σχολείο)

 1.  

5/11/2018

10/Θ Δ.Σ 3ο ΡΙΖΑΣ

Ε2

Περιβαλλοντικό μονοπάτι: Από τον Άγιο Διονύσιο στην Κυρία των Αγγέλων (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

13/11/2018

12/Θ Δ.Σ ΚΑΜΠΟΥ 1ο

Ε1

Ανακαλύπτοντας το Μουσείο Σολωμού Συντροφιά με την Ελισάβετ (Πεδίο: Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων)

 1.  

14/11/2018

10/Θ Δ.Σ 3ο ΡΙΖΑΣ

Ε1

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Κάστρο και την Terra (Πεδίο: Κάστρο)

 1.  

15/11/2018

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΝΗΠΙΑ

Ανακύκλωση σημαίνει: Το …. Παιχνίδι μας μαθαίνει (Πεδίο: Σχολείο)

 1.  

19/11/2018

12/Θ Δ.Σ ΚΑΜΠΟΥ 1ο

Ε2

Ανακαλύπτοντας το Μουσείο Σολωμού Συντροφιά με την Ελισάβετ (Πεδίο: Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων)

 1.  

19/11/2018

6/Θ Δ.Σ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Γ1

Τα Σκουπίδια μου Μειώνω - το Νησί μου δε Λερώνω (Πεδίο: Σχολείο)

 1.  

20/11/2018

12/Θ Δ.Σ ΚΑΜΠΟΥ 1ο

Β2

Δημιουργική Γραφή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Πεδίο: Σχολείο) b. Το ταξίδι της καρέτα – καρέτα

 1.  

21/11/2018

6/Θ Δ.Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5ο

Δ1

Τα Σκουπίδια μου Μειώνω - το Νησί μου δε Λερώνω (Πεδίο: Σχολείο)

 1.  

26/11/2018

6/Θ Δ.Σ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ1

Ανακαλύπτοντας το Μουσείο Σολωμού Συντροφιά με την Ελισάβετ (Πεδίο: Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων)

 1.  

3/12/2018

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΝΗΠΙΑ

Ανακύκλωση σημαίνει: Το …. Παιχνίδι μας μαθαίνει

 1.  

4/12/2018

6/Θ Δ.Σ 1ο ΡΙΖΑΣ

Ε-ΣΤ

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Ιστορικό Κέντρο (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

4/12/2018

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΑ

ΝΗΠΙΑ

Ανακύκλωση σημαίνει: Το …. Παιχνίδι μας μαθαίνει

 1.  

5/12/2018

12/Θ Δ.Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2ο

Δ1

Ανακαλύπτοντας το Μουσείο Σολωμού Συντροφιά με την Ελισάβετ (Πεδίο: Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων)

 1.  

6/12/2018

12/Θ Δ.Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4ο

Γ1

Τα Σκουπίδια μου Μειώνω - το Νησί μου δε Λερώνω (Πεδίο: Σχολείο)

 1.  

10/12/2018

12/Θ Δ.Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2ο

Δ2

Ανακαλύπτοντας το Μουσείο Σολωμού Συντροφιά με την Ελισάβετ (Πεδίο: Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων)

 1.  

10/12/2018

6/Θ Δ.Σ 1ο ΡΙΖΑΣ

Γ1

Τα Σκουπίδια μου Μειώνω - το Νησί μου δε Λερώνω (Πεδίο: Σχολείο)

 1.  

11/12/2018

10/Θ Δ.Σ 3ο ΡΙΖΑΣ

Δ1

Τα Σκουπίδια μου Μειώνω - το Νησί μου δε Λερώνω (Πεδίο: Σχολείο)

 1.  

12/12/2018

12/Θ Δ.Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4ο

Γ2

Τα Σκουπίδια μου Μειώνω - το Νησί μου δε Λερώνω (Πεδίο: Σχολείο)

 

Πίνακας 2. Σχολεία Β/θμιας Ζακύνθου

Α/Α

Ημερομηνία

Σχολική μονάδα

Τάξη /Τμήμα

Δράση ή περιβαλλοντικό  πρόγραμμα

 1.  

21/9/2018

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α1

Περιβαλλοντικό μονοπάτι: Από τον Άγιο Διονύσιο στην Κυρία των Αγγέλων (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

15/10/2018

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γ4

Περιβαλλοντικό μονοπάτι: Απ’ τα στενά τση Μπόχαλης στο Ιγγλέζικο νεκροταφείο – Πιλοτικό πρόγραμμα

 1.  

17/10/2018

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γ6

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Κάστρο και την Terra (Πεδίο: Κάστρο)

 1.  

18/10/2018

ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γ΄ ΗΛΕΚΤ.

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Ιστορικό Κέντρο (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

22/10/2018

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΝΑΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

B2

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Ιστορικό Κέντρο (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

23/10/2018

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γ2

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Κάστρο και την Terra (Πεδίο: Κάστρο)

 1.  

24/10/2018

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΘΑΚΙΑΣ

Β1-Β2

Θαλάσσιο Περιβάλλον - Απειλούμενα Είδη (Εγκαταστάσεις ΚΠΕ)

 1.  

25/10/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α1

Περιβαλλοντικό μονοπάτι: Απ’ τα στενά τση Μπόχαλης στο Ιγγλέζικο νεκροταφείο – Πιλοτικό πρόγραμμα

 1.  

30/10/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α3

Περιβαλλοντικό μονοπάτι: Από τον Άγιο Διονύσιο στην Κυρία των Αγγέλων (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

30/10/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α2

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Ιστορικό Κέντρο (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

31/10/2018

ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Β ΗΛΝ-ΗΛΓ

Το λιμάνι της Ζακύνθου: Χθες - Σήμερα - Αύριο (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

6/11/2018

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α1

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Ιστορικό Κέντρο (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

12/11/2018

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Β1-Β2

Πράσινες περιπατητικές διαδρομές στην "Ύπαιθρο Χώρα" b. Ο βιότοπος της λίμνης του Κεριού (Πεδίο: Λίμνη Κεριού) ΠΙΛΟΤΙΚΟ

 1.  

13/11/2018

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γ1

Περιβαλλοντικό μονοπάτι: Απ’ τα στενά τση Μπόχαλης στο Ιγγλέζικο νεκροταφείο – Πιλοτικό πρόγραμμα

 1.  

14/11/2018

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΝΑΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γ2

Στο υπαίθριο ιστορικό μουσείο του νεκροταφείου Ζακύνθου (Πεδίο: Κοιμητήριο πόλης Ζακύνθου) ΠΙΛΟΤΙΚΟ

 1.  

15/11/2018

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γ3

Περιβαλλοντικό μονοπάτι: Απ’ τα στενά τση Μπόχαλης στο Ιγγλέζικο νεκροταφείο – Πιλοτικό πρόγραμμα (Πεδίο:

 1.  

20/11/2018

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΝΑΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Β1

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Ιστορικό Κέντρο (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

21/11/2018

ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α4

Περιβαλλοντικό μονοπάτι: Απ’ τα στενά τση Μπόχαλης στο Ιγγλέζικο νεκροταφείο – Πιλοτικό πρόγραμμα

 1.  

22/11/2018

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Β ΓΥΜΝ.

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Ιστορικό Κέντρο (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

27/11/2018

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γ4

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Ιστορικό Κέντρο (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

28/11/2018

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Β3

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Ιστορικό Κέντρο (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

29/11/2018

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α3

Το λιμάνι της Ζακύνθου: Χθες - Σήμερα - Αύριο (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

3/12/2018

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α2

Περιβαλλοντικό μονοπάτι: Από τον Άγιο Διονύσιο στην Κυρία των Αγγέλων (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

5/12/2018

ΚΔΑΠ μεΑ Ζακύνθου

 

Θαλάσσιο Περιβάλλον - Απειλούμενα Είδη (Εγκαταστάσεις ΚΠΕ)

 1.  

6/12/2018

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α ΓΥΜΝ.

Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου - Μέτρα Προστασίας (Πεδίο: Σχολείο)

 1.  

11/12/2018

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γ3

Περιβαλλοντικό μονοπάτι: Από τον Άγιο Διονύσιο στην Κυρία των Αγγέλων (Πεδίο: Πόλη)

 1.  

12/12/2018

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΝΑΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γ1

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Κάστρο και την Terra (Πεδίο: Κάστρο)